Botilbud

Socialpsykiatri har botilbud med døgndækning, og vi har tilbud om opgangsbofællesskaber, hvor du bor i din egen lejlighed og samtidig har et fællesskab med de andre i opgangen

Socialpsykiatri har flere forskellige former for botilbud til dig med en psykisk lidelse.

Hybenvang er et bosted med personale i døgndækning, for dig, der er over 18 år. 

Læs om Hybenvang.

Vi har 5 forskellige opgangsbofællesskaber, hvor du bor i din egen lejlighed og kan få individuel støtte efter behov. Her er mulighed for fællesskab med de andre beboere - der arrangeres fællesspisning, ture, ferier og meget andet.

Læs om opgangsbofællesskaber.

Se takster

 

Opgangsbofællesskaber

I et opgangsbofællesskab har du din egen lejlighed og har samtidig mulighed for at få individuel støtte fra medarbejdere og fællesskab med de andre beboere.

Hybenvang

Bostedet Hybenvang - et botilbud med døgndækning.

Ungekollegiet

Ungekollegiet Holbæk er et ambitiøst specialiseret socialpsykiatrisk døgntilbud til 11 unge med betydelige psykiske lidelser.

Huset Minibo

Botilbud for unge i alderen 16-23 år. Fungerer på mange måder som et kollegium, hvor du har dit eget værelse og der er fælles baderum, toiletter og køkken. Du får tilknyttet en fast kontaktperson.


Sidst opdateret

04.01.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen