Botilbud

Socialpsykiatri har botilbud med døgndækning, og vi har tilbud om opgangsbofællesskaber, hvor du bor i din egen lejlighed og samtidig har et fællesskab med de andre i opgangen

Socialpsykiatri har flere forskellige former for botilbud til dig med en psykisk lidelse.

Hybenvang er et bosted med personale i døgndækning, for dig, der er over 18 år. 

Læs om Hybenvang.

Vi har 5 forskellige opgangsbofællesskaber, hvor du bor i din egen lejlighed og kan få individuel støtte efter behov. Her er mulighed for fællesskab med de andre beboere - der arrangeres fællesspisning, ture, ferier og meget andet.

Læs om opgangsbofællesskaber.

Se takster

 

Opgangsbofællesskaber

I et opgangsbofællesskab har du din egen lejlighed og har samtidig mulighed for at få individuel støtte fra medarbejdere og fællesskab med de andre beboere.

Hybenvang

Bostedet Hybenvang - et botilbud med døgndækning.

Ungekollegiet

Ungekollegiet Holbæk er et ambitiøst specialiseret socialpsykiatrisk døgntilbud til 11 unge med betydelige psykiske lidelser.


Sidst opdateret

04.01.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen