Målgruppe og visitation

Døgndækket botilbud til borgere med en længerevarende psykisk lidelse.

Målgruppe

Mennesker med en længerevarende psykisk lidelse, der er så udtalt, at der er behov for døgndækning.

 • Borgere, der er diagnosticeret inden for psykiatriområdet, hvor det er hensigtsmæssigt at bo i et bofællesskab. Bofællesskabet indeholder 3 huse med 10 lejligheder og fællesfaciliteter i hvert hus.
 • Borgere i alderen fra 30 år
 • Borgere der har en handleplan i forhold til SEL § 141, eller en bestilleropgave udformet af sagsbehandler.
 • Borgere der af den behandlingsansvarlige psykiater er vurderet færdigbehandlet.
 • Borgere der ved behov for medicin - samarbejder med distriktspsykiatrien eller egen læge, og hvor ansvaret for medicineringen ligger hos den behandlingsansvarlige læge. Vi yder vejledning og støtte i forhold til indtagelsen af medicin i henhold SEL § 85.
 • Borgere der har et "normalt" forbrug af alkohol.
 • Borgere uden misbrug af euforiserende stoffer.
 • Borgere der kan klare sig med 6 A til A timer om ugen, som er indeholdt i døgntaksten, eller borgere som i visiteringsprocessen har fået ekstra A til A tid efter en individuel vurdering
 • Borgere der har behov for døgndækning.
 • Borgere der har behov for ydelse efter SEL § 85 (vedligeholdelse og udvikling af egne kompetencer).
 • Borgere der er indstillet på at modtage ydelsen.

Hvis du ønsker at få et tilbud her på Bostedet Hybenvang, skal du henvende dig til en sagsbehandler i Mental Sundhed.

Kommer du fra en anden kommune end Holbæk, kan visitationen foregå ved direkte henvendelse til Hybenvang.Feedback

Sidst opdateret

07.09.2017

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker

Kontakt Socialpsykiatri

Socialpsykiatri

Kalundborgvej 133

4300 Holbæk

 

 

Kontakt

Bostedet Hybenvang

Du kan få fat i os alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 15.30 på tlf.: 72 36 77 62.
Her træffer du den administrative medarbejder Ilse Andersen.

 

Du kan også ringe til leder Tania Nansen Fledelius på tlf. 72 36 39 59.

 

Adresse:
Bostedet Hybenvang
Hybenvang 61
4300 Holbæk

Email: Bostedet-postkasse@holb.dk