Målgruppe og visitation

Døgndækket botilbud til borgere med en længerevarende psykisk lidelse.

Målgruppe

Mennesker med en længerevarende psykisk lidelse, der er så udtalt, at der er behov for døgndækning.

 • Borgere, der er diagnosticeret inden for psykiatriområdet, hvor det er hensigtsmæssigt at bo i et bofællesskab. Bofællesskabet indeholder 3 huse med 10 lejligheder og fællesfaciliteter i hvert hus.
 • Borgere i alderen fra 30 år
 • Borgere der har en handleplan i forhold til SEL § 141, eller en bestilleropgave udformet af sagsbehandler.
 • Borgere der af den behandlingsansvarlige psykiater er vurderet færdigbehandlet.
 • Borgere der ved behov for medicin - samarbejder med distriktspsykiatrien eller egen læge, og hvor ansvaret for medicineringen ligger hos den behandlingsansvarlige læge. Vi yder vejledning og støtte i forhold til indtagelsen af medicin i henhold SEL § 85.
 • Borgere der har et "normalt" forbrug af alkohol.
 • Borgere uden misbrug af euforiserende stoffer.
 • Borgere der kan klare sig med 6 A til A timer om ugen, som er indeholdt i døgntaksten, eller borgere som i visiteringsprocessen har fået ekstra A til A tid efter en individuel vurdering
 • Borgere der har behov for døgndækning.
 • Borgere der har behov for ydelse efter SEL § 85 (vedligeholdelse og udvikling af egne kompetencer).
 • Borgere der er indstillet på at modtage ydelsen.

Hvis du ønsker at få et tilbud her på Bostedet Hybenvang, skal du henvende dig til en sagsbehandler i Mental Sundhed.

Kommer du fra en anden kommune end Holbæk, kan visitationen foregå ved direkte henvendelse til Hybenvang.Feedback

Sidst opdateret

30.09.2016

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen

Kontakt Socialpsykiatri

Socialpsykiatri

Kalundborgvej 133

4300 Holbæk

 

 

Kontakt

Bostedet Hybenvang

Du kan få fat i os alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 15.30 på tlf.: 72 36 77 62.
Her træffer du den administrative medarbejder Ilse Andersen.

 

Du kan også ringe til leder Tania Nansen Fledelius på tlf. 72 36 39 59.

 

Adresse:
Bostedet Hybenvang
Hybenvang 61
4300 Holbæk

Email: Bostedet-postkasse@holb.dk