Indhold i tilbuddet Minibo

Når du bor i Minibo får du en støttekontaktperson, der både vil rådgive, hjælpe og udfordre dig på din vej til et selvstændigt liv som voksen.

Formålet med at bo i Minibo


Formålet med at bo i Minibo er, at du får styrket din selvtillid, at du udvikler dig personligt og socialt, bliver selvstændig og kan klare dig som voksen.

Når du flytter ind i Minibo, får du tildelt en af de støtte-kontaktpersoner, der er tilknyttet huset. Denne person vil rådgive, hjælpe og udfordre dig i overensstemmelse med, hvad der står i din handleplan.

Det kan være, at du har brug for at lære at styre din økonomi, at fastholde uddannelse/arbejde, at lære at lave mad, vaske tøj, købe ind, gøre rent, personlig hygiejne, at indgå i venskaber mm. Som ung kan du desuden have brug for at få talt om mange ting i dit liv.

Derudover kan støttekontaktpersonen tage med dig til møder, læge, uu-vejleder eller andet, du måske har brug for støtte til.

Indflytningsbetingelser

En betingelse for at bo på Minibo er, at du er beskæftiget eller søger beskæftigelse. Enten arbejde, skole, aktivering eller lign. Det er også en betingelse at du ikke tager nogen former for stoffer i form af piller, hash og lign. Og at du ikke modtager gæster, der er påvirkede eller i besiddelse af stoffer.

Desuden kræver vi af dig, at du er villig til at ville arbejde med dine problematikker i samarbejde med din kontaktperson. Det skal pointeres, at dit ophold her er frivilligt.

Forventninger til dig

Når du bor i Minibo er det et krav, at du:

  • Står op om morgenen og er beskæftiget i enten uddannelse eller job.
  • Rydder op og holder rent på dit værelse
  • Overholder aftaler og husets regler.
  • Deltager i den ugentlige fællesspisning, fællesrengøring og husmøde.
  • Står for indkøb, madlavning og rengøring af et fællesareal en gang om ugen.
  • Deltager i fællesarrangementer.
  • Er motiveret for at arbejde med det, du har svært ved.
  • Respekterer de andre i huset.
  • Passer godt på huset

Indflytning

Når du flytter ind i Minibo, skal du selv medbringe møbler og andre personlige ejendele. Du får udleveret en nøgle, som passer til din dør samt til hoveddøren. Du er ansvarlig for nøglen og skal erstatte den, hvis den bortkommer. Foruden dig selv har kun medarbejderne adgang til dit værelse, også hvis du ikke er hjemme.

Maddag

Du har en ugentlig maddag med dertilhørende indkøb, borddækning og oprydning.

Gæster må gerne medtages til spisning, hvis der gives besked om dette til dagens madansvarlig inden der bliver handlet ind. Der lægges et beløb på 10,- for gæsters deltagelse i mad.

Fællesspisning, fællesrengøring og husmøde

En gang om ugen mødes vi til fællesspisning, fællesrengøring og husmøde. Der er mødepligt til alle tre ting og huset er ikke åbent for besøg denne aften. Vi spiser kl. 18.00. Herefter gør I, der bor her, rent på et fællesområde og personalet har her mulighed for at træde til og lære den enkelte, hvordan det skal gøres. Vi gør rent fra kl. 19-20. Derefter er der husmøde og her fordeles arbejdsopgaver dvs. din ugentlige maddag, samt dit rengøringsområde den følgende uge. Efterfølgende kan der tages et emne op til fælles diskussion, der kan planlægges aktiviteter eller hygges med spil, film osv.

Tøjvask

Du står selv for tøjvask og tørring af tøjet. Der er vaskemaskine og tørretumbler i kælderen.

Sengetid

Der er ingen faste sengetider, men der skal være ro i huset kl. 22.30 på hverdage. Alle skal være udhvilede, så de kan passe skole eller arbejde. Gæster forlader huset senest på dette tidspunkt, med mindre der er aftalt overnatning. Overnattende gæster er kun muligt i hverdagen, hvis man kan komme op næste morgen og passe sin skole/job.

Forældresamarbejde

Vi lægger vægt på samarbejde med dine forældre. Er du under 18 år laver vi en aftale med dine forældre omkring kontakt. Er du over 18 år, laver vi en samtykkeerklæring, hvor du skriver under på, hvordan du ønsker dine forældre skal informeres. Alle forældre får oplyst telefonnumre til Ungekollegiet, som administrerer Minibo.

Læge – Tandlæge

Der er ikke knyttet nogen fast læge eller tandlæge til Minibo. Du har mulighed for at vælge selv.

Sygemelding

Husk at du selv skal underrette din skole eller arbejdsplads, når du er syg.

 Feedback