Ungekollegiet

Ungekollegiet Holbæk er et ambitiøst specialiseret socialpsykiatrisk døgntilbud til 11 unge med betydelige psykiske lidelser.

Målgruppen for Ungekollegiet er normalt begavede unge mellem 16 og 26 år med en psykisk lidelse.

Vi tror på, at det er omsorgsfuldt og udviklende for den unge psykisk sårbare at være i et positivt samarbejde, hvor vi mødes med gensidige forventninger og krav til fællesskabet. Vi er i løbende dialog med den enkelte, om mestring af eget ansvar og hensyn i fællesskabet. I processen yder vi den individuelt relevante og nødvendige støtte og vejledning.

Alle undersøgelser og erfaringer viser, at det menneske, der med sin psykiske lidelse udvikler oplevelsen af livskvalitet, har været i en recovery-proces båret af nære, gensidigt anerkendende relationer. Det omgivende miljø har i processen været kendetegnet ved en gennemgående tro på den psykisk sårbares evne til og muligheder for at komme sig og derfor mødt mennesket sådan.

Fakta om Ungekollegiet

Her finder du viden om visitation, lovgrundlag, opholdsbetaling samt Ungekollegiet som praktiksted.

Medarbejderne og samarbejdet

Ungekollegiet tilstræber en mangfoldighed i sammensætning af medarbejdergruppen i forhold til køn, alder, interesse, baggrund og personlighed. Alle har en pædagogisk-, social-, eller sundhedsfaglig uddannelse.

Misbrug

Ved et eventuelt misbrug rettes indsatsen mod at opnå motivation for en forandring.

Målgruppe

Ungekollegiet er for normalt begavede unge fra 16 til 25 år med betydelige psykiske lidelser.

Pædagogisk grundlag

På denne sides undermenuer har vi forsøgt at give en indsigt i vores tilgang til beboerne på Ungekollegiet Holbæk.

Udslusning

Vi er med ved udflytning til anden form for bolig og etablerer kontakt til eventuelle andre støtteforanstaltninger.


Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Simon Agerskov

Kontakt


Ungekollegiet Holbæk
Roskildevej 12
4300 Holbæk
Telefon 72 36 46 01
Email: Ungekollegiet@holb.dk

 

Leder Lizandra Resting tlf. 72 36 58 28

 

Pædagogisk koordinator Heidi Jacobsen tlf. 72 36 32 79


Pædagogisk koordinator Jeppe Sehested tlf. 72 36 32 81