Misbrug

Ved et eventuelt misbrug rettes indsatsen mod at opnå motivation for en forandring.

Vi arbejder som udgangspunkt altid med dialogen om den unges eventuelle misbrug.
Indsatsen rettes mod at den unge opnår motivation for en forandring og dermed en styrket evne til at deltage i livet uden at være påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol.

Vi forholder os altid til mistanken om en beboers omgang med euforiserende stoffer og vi skrider ind overfor det hver gang.

Nogle af medarbejderne har en uddannelse i dobbelt diagnoser. Denne viden, kombineret med en social- eller sundhedsfaglig baggrund, giver mulighed for en professionel indsats overfor unge psykisk sårbare med misbrug.

Vi samarbejder med Center for Misbrug i Holbæk Kommune, når det er nødvendigt.

 Feedback

Sidst opdateret

06.09.2017

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker