Pædagogisk grundlag

På denne sides undermenuer har vi forsøgt at give en indsigt i vores tilgang til beboerne på Ungekollegiet Holbæk.

Det, vi har beskrevet, er ment som en introduktion til vores tanker om, hvad vi mener, er væsentligt at være opmærksomme på i støtten til den enkelte unges udvikling, og i udviklingen af Ungekollegiet som et sted, hvor det er fedt at bo på vej videre i livet.

Helhedssynet

Den unges valg og fravalg i udviklingsforløbet og handleplanen.

Helhedssyn i relationsarbejdet

Vi er i vores relationsarbejde i Ungekollegiet på mange måder optagede af at tænke i helheder og sammenhæng.

Det betyder flere ting, hvor vi bl.a. er opmærksomme på:

 • at bruge den komplementære relation til at støtte den unge til at vælge relevante fokusområder i sin udviklingsproces. Vi bruger "Solen" (se figur) til at tydeliggøre valg og fravalg i udviklingsforløbet og handle- planen
 • at bidrage til at skabe sammenhæng mellem opholdet og indsatsen i Ungekollegiet og det efterfølgende efterværnsarbejde
 • at arbejde målrettet med den unges netværk sådan, at der er løbende fokus på, hvordan netværket involveres, udvides, styrkes eller ændrer karakter
 • at være omdrejningspunkt i indsatsen for den unges recovery, hvor vi inviterer alle relevante involverede med ind i samarbejdet. Vi mener, at den koordinerede indsats er den rigtige indsats
 • at have fokus på, at den unges udviklingsmuligheder findes i både sammenhængen mellem og adskillelsen af personlighed, udviklingsniveau, personlige ressourcer, sygdom og netværksressourcer
 • at bruge den komplementære relation til at støtte den unge til at vælge relevante fokusområder i sin udviklingsproces. Vi bruger "Solen" til at tydeliggøre valg og fravalg i udviklingsforløbet og handle- planen.

Hverdagen

Her får du indblik i hvad de pædagogiske hovedlinier på Ungekollegiets betyder i hverdagen.

Bofællesskab med meningsfulde krav, forpligtigelser, forventninger og hensyn til hinanden

Daglige/ugentlige rutiner, der skaber struktur og indhold, modvirker diffusitet, forstyrrer isolation, skaber forudsigelighed og ydre ro. Eksempelvis morgenmøde, beboermøde, aktiviteter, værksteder, pligter mm
Eget ansvar med nødvendig støtte og vejledning. Bl.a. indkøb/kost, medicin, rengøring, tøjvask, transport, kontakt til det offentlige mm

Normaliseret døgnrytme med aktivitet/beskæftigelse om dagen og søvn om natten

Pædagogiske frirum med mulighed for at øve sig på de tillærte færdigheder. Relevant støtte, vejledning og omsorg

Supplement og alternativer til medicin og evt. misbrug. Bland andet NADA-akupunktur, motion, massage, beskæftigelse, dialog mm

Netværksarbejde. Med afsæt i relationsarbejdet er der fokus på beboernes netværk. Netværkskort til kortlægning af netværk og netværksmøder til aktivering af netværk

Netværksarbejdet

Netværksarbejdet giver blandt andet mulighed for at den unge får bevidsthed om sin netværkssituation.

I den unges recovery-proces er det både væsentligt, at den unge selv oplever, at der er et bæredygtigt netværk omkring ham/hende, og at der rent faktisk er det. Vi ser, at det ikke er altid, at disse to forhold stemmer overens.

Vi ønsker at skabe mulighed for, at den unge får bevidsthed om sin netværkssituation og –udvikling ved at arbejde med netværkskort og netværksforløb.

Netværkskort

 • Familie
 • Venner
 • Bekendte
 • Professionelle/Samfund

Netværkskortet er et samtaleredskab til tydeliggørelse af den unges forestillinger om netværkets udseende og ressourcemæssige indhold.

Netværksmøder og -forløb

 • Udvalgte medlemmer af netværket inviteres af den unge til netværksmøder
 • Kontaktperson og mødeleder deltager i mødet i aftalte roller
 • Når medlemmerne bringes sammen aktiveres netværket, og der sker en tydeliggørelse af netværkets ressourcer
 • Der er rum til konflikthåndtering
 • Der skabes fælles forståelse for den unges situation
 • Der skabes gensidighed i netværket


Feedback

Sidst opdateret

30.09.2016

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen