Hverdagen

Her får du indblik i hvad de pædagogiske hovedlinier på Ungekollegiets betyder i hverdagen.

Bofællesskab med meningsfulde krav, forpligtigelser, forventninger og hensyn til hinanden

Daglige/ugentlige rutiner, der skaber struktur og indhold, modvirker diffusitet, forstyrrer isolation, skaber forudsigelighed og ydre ro. Eksempelvis morgenmøde, beboermøde, aktiviteter, værksteder, pligter mm
Eget ansvar med nødvendig støtte og vejledning. Bl.a. indkøb/kost, medicin, rengøring, tøjvask, transport, kontakt til det offentlige mm

Normaliseret døgnrytme med aktivitet/beskæftigelse om dagen og søvn om natten

Pædagogiske frirum med mulighed for at øve sig på de tillærte færdigheder. Relevant støtte, vejledning og omsorg

Supplement og alternativer til medicin og evt. misbrug. Bland andet NADA-akupunktur, motion, massage, beskæftigelse, dialog mm

Netværksarbejde. Med afsæt i relationsarbejdet er der fokus på beboernes netværk. Netværkskort til kortlægning af netværk og netværksmøder til aktivering af netværkFeedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans