Udslusning

Vi er med ved udflytning til anden form for bolig og etablerer kontakt til eventuelle andre støtteforanstaltninger.

Når de unge har boet på Ungekollegiet nogle år og herefter føler sig parat til at flytte ud i egen bolig eller en anden mindre foranstaltning end døgninstitution, tilbyder vi udslusning i en periode som er aftalt med den unge og kommunen.

Vi kan deltage i en startfase og bidrage til en afklaring af det fortsatte behov for hjælp til den unge nyetablerede.

Vi tror på, at en god udflytning med tryghed giver den bedste start et nyt sted. Kontaktpersonen deltager i udflytningen og den første tid, som tovholder i etableringen af kontakten til nye samarbejdspartnere for den unge. Det kan være i forhold til en ny kommune, distriktspsykiatrien, boligselskab og andre, hvor det er relevant at få en god og tryg start i samarbejdet.
Ligeledes kan kontaktpersonen fungere som bindeled til kommunens bostøtteteam eller andre tilbud om støtte, hvis der er behov for dette efter udslusningsperioden.Feedback

Sidst opdateret

30.09.2016

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen