Organisering

Her bliver du præsenteret for Socialpsykiatriens administration og organisering.

Socialpsykiatri er organiseret sammen med Misbrug og Forsorg. Vi er en del af kerneområdet Alle kan bidrage under udvalget for Job og Uddannelse.

Der er omkring 100 ansatte til at varetage de dag- og døgnopgaver, som Socialpsykiatrien udfører.

På de fleste opgaver er vi underlagt en bestilleropgave fra myndigheden i Holbæk kommune. På de områder, som indgår i rammeaftalen, foregår bestillingen direkte mellem den udenbys myndighed og den respektive afdeling.

Ved bestilling af opgaver modtages altid en bevilling/handleplan fra myndigheden inden opgaven effektueres. Ved udførelsen af opgaven sikrer Socialpsykiatri altid, at der kan dokumenteres notat og journalnotater for opgavens indhold og udformning.

Vi arbejder, med borgerens medvirken, med pædagogiske handleplaner samt sikrer, at der minimum 1 gang årligt udarbejdes lovpligtig opfølgning via skriftlig statusredegørelse til myndigheden.

Du kan se Organisationsdiagram for Holbæk Kommune her

Du finder organisationsdiagram for Socialpsykiatrien, Misbrug og Forsorg herFeedback

Sidst opdateret

30.09.2016

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen

Kontakt os:

Administration
Kalundborgvej 133
4300 Holbæk
Tlf. 7236 3611.
Email: socialpsykiatri@holb.dk

 

Leder Jan Adrian
Tlf. 72 36 51 19
Email: ja@holb.dk